Kesirler Kumon Aritmetik D'de yer almaktadır. Anahtar, dört aritmetik işlemin sürekli tekrarlanmasıdır

2023-05-29

matemati̇k

t f B! P L

Kumon Maths D materyalleri kaç yaşındadır?

Kumon Maths D, 10 yaşa eşdeğer bir seviyedir.

A materyallerinden itibaren alfabe, alfabe bir harf ilerlediğinde sınıf seviyesi de bir harf ilerleyecek şekilde tasarlanmıştır. Aritmetiğin bazı bölümleri şekil problemleriyle ilgilenmese ve sınıf ile alfabe arasında bazı farklılıklar olsa da, temelde alfabe ve sınıfın birbirine karşılık geldiği düşünülebilir.

Japonya'da ayrıca, çocuğunuzun 31 Mart itibariyle kendi sınıfından üç sınıf ileride olması halinde bir ödül sistemi de bulunmaktadır. Eğer çocuğunuz ilkokul birinci sınıfta D materyallerini tamamladıysa bu ödüle hak kazanır.

Çocuğunuz Kumon öğrenmeye erken yaşta başladıysa, 7 veya 8 yaşında bu noktaya ulaştıysa, sınıfının önünde öğrenme yolunda olduğunu düşünebilirsiniz.

Kumon Math D materyalleri ne tür materyallerdir?

Kumon Math D materyallerinin amaçları aşağıdaki gibidir

Öğrencilerin dört aritmetik becerilerini C materyallerine kadar geliştirmek ve iki basamaklı bölmeyi öğrenmek için gerekli hesaplama becerilerini geliştirmek. Buna ek olarak, ikiye bölme becerisi kazanırlar, kesir sayısına aşina olurlar ve Kumon E materyallerine geçerler.

Kesirlere doğru bir adım olarak, iki basamaklı bölme işlemine odaklanılmaktadır.

Öğretim materyallerine daha detaylı bakalım. Aritmetik C, genel olarak aşağıdaki bölümlere ayrılmış 200 çıktıdan oluşmaktadır.

| Materyal numarası | İçerik | | --- | --- | | 1-10 | C'ye kadar tekrar | | | 11-40 | 2 x 2 basamaklı | | | 41-50 | 3 x 2 basamaklı | | | 51-60 | Toplama ve çıkarma | | 61-80 | Çarpma ve bölme | | 81-130 | 2 basamaklı bölme | | | 131-150 | 2 basamaktan büyük bölümlü bölme | | | 151-160 | Kesirler | 161-200 | Yaklaşık bölenler | 151-160

C materyallerinde yapılan çarpma ve bölme işlemlerinde basamak sayısı artacak; iki basamaklı hesaplamalarda ustalaştıktan sonra, zaman içinde kesirlerde ustalaşmaya geçebileceksiniz.

Kumon Matematik D'nin kilit noktaları nelerdir?

Kumon Math D'nin kilit noktası, eğlenceli olmayan temel alıştırmaların tekrarına nasıl devam edileceğidir.

D materyallerinin içeriği, önceki çalışmaların içeriğinin bir kombinasyonudur

D materyallerinde yer alan hesaplamaların neredeyse tamamının mevcut tekniklerin kombinasyonlarından oluştuğu söylenebilir.

Örneğin, iki basamaklı iki basamaklı çarpma işlemi, yazılı çalışmanın içeriğine bakıldığında iki basamaklı bir basamaklı çarpma ve toplama işlemlerinden oluşmaktadır. Kesirler gerçekten de yeni bir kavramdır, ancak bölenlerle bile yapılan gerçek hesaplamaların çoğu tek basamaklı bölenlerdir.

Toplama ve çarpma işlemlerinin ilk ortaya çıktığı zamanların aksine, bu materyal önceki becerileri yüksek düzeyde öğrenerek ve birleştirerek ilerlemek üzere tasarlanmıştır.

Temel bilgilerin sürekli tekrar eden uygulamalarını içeren öğretim materyalleri.

Temel hesaplamalarda yüksek seviyede ustalaşmak Kumon'un uzmanlık alanıdır. Hesaplamaları iyice tekrarlayarak, öğrenciler bunları normalden çok daha hızlı yapabilirler. Okulda bu içerik alanını Kumon ile tamamlayan çocuklar, hesaplama durumlarında biraz öne çıkabilir.

Bununla birlikte, hesaplamalarının hızının özel tekniklerden kaynaklanmadığını belirtmek gerekir. Hesaplamalarının kalitesi, kapsamlı tekrarlar ve basitçe çok sayıda hesaplama problemi çözerek artırılır.

Sürekli tekrarlanan alıştırmalar doğal olarak eğlenceli değildir. Kumon'un çocukları eğlendirmek için hiçbir hilesi yoktur. Çocuğunuzun öznel bakış açısından, bunun ağır hesaplamaların sonsuz çözümü ile acı verici bir materyal olabileceğini hayal etmek zor değildir.

Bunu uzun vadeli çalışma alışkanlıkları geliştirmek için bir fırsat olarak görelim.

Kumon Math D'nin amacı, zorlu bir aşamada çocuğunuzu bir şekilde desteklemeye devam etmektir.

Çocuğunuzu destekleme şekliniz onun kişiliğine bağlıdır. Bazı çocuklar daha güçlü olmaya teşvik edilirken, diğerleri kaytardıklarında azarlanarak ellerinden gelenin en iyisini yaparlar. Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, zor zamanlarda çocuğunuzla onu sıkı çalışmaya teşvik edecek şekilde iletişim kurmak istersiniz.

Bunun altı ay ya da bir yıl boyunca üzerinde çalışılabilecek bir materyal olduğunu unutmamak önemlidir. Kısa vadeli ödüllerle balık tutma yaklaşımının bu kadar uzun bir süre boyunca işe yarama olasılığı daha düşüktür.

Yıllar boyu sürecek çalışma alışkanlıkları oluşturma niyetiyle masaya gitme arzusunu geliştirmek için çocuğunuzla birlikte çalışmak etkilidir,

QooQ