Kumon Matematik B ne tür bir materyaldir Kumon'un yazılı aritmetiği için öğrenmek yerine alışmak ruhu etkilidir.

2023-05-28

matemati̇k

t f B! P L

Kumon Maths B materyalleri kaç yaşındadır?

Kumon Maths B, 7 yaşa eşdeğer bir seviyedir.

A materyallerinden itibaren, alfabe bir harf ilerlediğinde, sınıf seviyesi de bir harf yükselecek şekilde tasarlanmıştır. Şekil problemleri ve cümlelerle ilgilenmedikleri için aritmetikte sınıf ve alfabenin biraz farklılaştığı bazı alanlar olsa da, alfabe ve sınıfın temelde birbirine karşılık geldiğini varsaymak güvenlidir.

Kumon Aritmetik B ne tür öğretim materyalleri içerir?

Kumon Matematik B materyallerinin amaçları aşağıdaki gibidir

A materyallerine kadar olan toplama ve çıkarma becerisine dayanarak, öğrenciler vuruşları toplama ve çıkarma becerisini geliştirecek ve C materyallerine geçeceklerdir.

Öğrenciler yazılı aritmetikle tanışacaklardır. Kumon matematiği genellikle tek bir öğretim materyalinde tek bir görevin tamamlanacağı şekilde yapılandırılmıştır, ancak burada da net bir vuruş aritmetiği görevi verilmiştir.

Öğretim materyallerine daha ayrıntılı olarak bakalım. Aritmetik B, içeriği büyük ölçüde aşağıdaki gibi bölünmüş 200 çıktıdan oluşmaktadır.

| Materyal numarası | İçerik | | --- | --- | 1-10 | Toplama (A'nın tekrarı) | 11-40 | 100 toplamına kadar toplama | | 41-70 | İki basamaklı toplama | | 71-100 | Üç basamaklı toplama | 101-120 | Çıkarma (A'nın tekrarı) | 121-150 | İki basamaklı çıkarma | | 151-160 | İki basamaklı çıkarma Toplama ve çıkarma | | 171-200 | 3 basamaklı toplama |

İlk yarı toplama, ikinci yarı ise çıkarma ile ilgilidir. Yazılı aritmetiğin artık ele alınıyor olması, 2 ve 3 basamaklı hesaplamaların da ele alındığı anlamına gelmektedir.

Kumon Maths B için temel stratejiler nelerdir?

Yazılı aritmetik, sayıların büyüklüğü ve ileri ve geri taşıma açısından geleneksel toplama ve çıkarmadan farklıdır. Bunların her biriyle nasıl başa çıktığınız stratejinin zorluk derecesini değiştirir.

Sayıların büyüklüğü ile başa çıkmanın anahtarı anlamaktan ziyade pratik yapmaktır.

Brushwork aslında büyük rakamlı sayıları hesaplamak için kullanılan bir tekniktir. Sayı büyüdükçe, sayının somut bir görüntüsüne sahip olmak daha zor hale gelir, ancak el yazısı tekniği büyük sayıları hesaplamayı mümkün kılar.

Bunu teorik olarak kavramaya çalışırsanız, anlamanız zor olacaktır. Bu materyali öğrenecek yaştaki çocuklar soyut kavramları anlamakta zorlanacak ve üç basamaklı sayıları somut olarak görselleştirmeleri de çok zor olacaktır. Örneğin, 359 elmayı resmetmeniz istendiğinde, 359 elmayı gerçekten resmetmeniz imkansız olacaktır.

İlkeleri anlamak elbette önemlidir, ancak bu ancak okul yılının ilerleyen aşamalarında mümkün olacaktır. Bu aşamada, sadece tekniklerin öğrenilmesi üzerinde durulmalıdır.

Kumon yazılı aritmetiği ezbere çözer.

Bir sonraki adım ileri ve geri taşımaktır.

Kumon'un yazılı aritmetik yapma yöntemi benzersizdir.

Normal şekilde, ileri ve geri taşıma sayılarını yazarsınız. Örneğin, toplama işleminde ilk sıranın toplamı 10 veya daha fazla ise, temel yöntem 10. sıraya "1" yazmaktır.

Ancak Kumon'da öğrenciler sayıları yazmazlar, toplama ve çıkarma işlemlerini ezbere çözerler. Aynı şey sadece toplama ve çıkarma için değil, daha sonra ortaya çıkacak olan çarpma ve bölme için de geçerlidir. Yazılı aritmetiği çözme hızı, ezbere yaptığınızda artar ve devreden ve devreden sayıları hatırlamanız gerektiğinden, ancak temel toplama ve çıkarma işlemlerini kolaylıkla yapabiliyorsanız ilerleyebilirsiniz.

Kumon aritmetiği çalışan kişilerin hesaplamada hızlı oldukları sık sık söylenir ve bunun nedeni de budur. Kumon uygulamalı içerikle ilgilenmez, ancak temel bilgiler yüksek düzeyde öğrenilebilir.

Önce Kumon'a özgü vuruş çözme yöntemine alışmalısınız.

Kilit nokta, önce Kumon'un yazılı aritmetiği çözme yöntemine alışmaktır.

Hangisinin daha iyi olduğu tartışmasını bir kenara bıraksak bile, normal yolun mu yoksa Kumon yolunun mu daha zor olduğu konusunda herhangi bir tartışma olduğunu sanmıyorum.

Eğer bir kolay bir de zor yol varsa, önce zor olana alışmak gerekir. Çünkü eğer zor yoldan yapabiliyorsanız, kolay yola adapte olmanız daha kolay olacaktır. Kolay yola alıştıktan sonra, zor yolu öğrenmenin maliyeti yüksek kalacak ve zor yolu öğrenme zahmetine girmenin anlamını bulmak zorlaşacaktır.

Öyleyse, önce Kumon yöntemine alışmak için ne yapabilirsiniz?

En iyi yol, okulda nasıl yazılacağını öğrenmeye başlamadan önce Kumon'daki B materyalini öğrenmektir. Kumon matematiğine okuldan önce başlarsanız, çocuğunuz okulda yazılı aritmetiği öğrendiğinde B materyalini öğrenme yolunda ilerlemiş olacaktır. Çocuğunuzun öğrenme hızına müdahale etmek zordur, ancak Kumon öğrenmeye başladıkları zamanı hızlandırabilirsiniz. Bunu yapmanın iyi bir yolu, Kumon'a erken başlamak ve Kumon'un yazılı aritmetiğini erken öğrenmek olacaktır.

Çocuğunuz yazılı aritmetiği okulla aynı zamanda ya da okuldan önce öğreniyorsa ona karşı tutumunuz konusunda dikkatli olabilirsiniz. Okulda öğrendiklerinin Kumon'da öğrendiklerinden farklı olduğu size söylenirse ve siz bir yolun yanlış olduğu yönünde bir tutum takınırsanız, çocuğunuz öğrenmeye şüphe ve memnuniyetsizlikle devam edecektir.

Kumon yöntemini önceden bilerek ve hazırlıklı olarak, çocuğunuzun sorularını gereksiz kaygıya yol açmadan yanıtlayabileceksiniz.

QooQ