Kumon Japonca ve tekrarı Okuduğunu anlama becerileri de temel bilgiler üzerine inşa edilerek edinilir

2023-05-23

Japonca (dil)

t f B! P L

Japonca özel bir ders olarak görülmemelidir. Japonca, diğer dersler gibi, temeller üzerine inşa edilerek geliştirilebilecek bir derstir. Temel bilgileri pekiştirmek için tekrarlayan pratiklerin önemli olduğuna şüphe yoktur. Sadece temellerin kapsamı oldukça geniştir ve temeller referans kitapları ve sınıf çalışması dışında da edinilebildiğinden, özel muamele görme eğilimindedirler.

Tekrar, temel dilbilgisinden zor kavramları anlamanın temelini oluşturan soyut fikirlere kadar çok çeşitli temel bilgileri edinmenizi sağlar. Bu makalede, Kumon Japoncasında tekrarın ne anlama geldiği açıklanacaktır.

Japonca'da temel dilbilgisini kontrol altında tutmak önemlidir.

Okuduğunu anlamanın birçok yönü vardır, ancak önce bastırılması gereken bazı şeyler vardır. Japonca'da da kelime bilgisi ve dilbilgisi vardır ve temel kısımları öğrenmeden bir cümleyi doğru yorumlamak mümkün değildir.

İngilizce çalışırken akla ilk gelen şey kelime ve gramer öğrenmektir. Çünkü bunları bilmezseniz uzun cümlelerde yazılanları anlayamazsınız. Aynı şekilde, dilin temel kısımlarını anlamazsanız Japonca'da uzun cümleleri okuyamazsınız. Bazı insanlar ana dilleri olduğu için dili doğal olarak edineceklerini düşünürler, ancak bu sadece doğal olarak öğrenme fırsatına sahip olacakları anlamına gelir, öğrenmeden edinecekleri anlamına gelmez.

Kumon, 'elma' ve 'hikouki' gibi kelimeleri yüksek sesle okumakla başlayarak öğretim materyallerini adım adım hazırlar. Kumon, öğrencilerin sırf Japonca olduğu için sınıfa uygun materyalleri okuyabileceklerini varsaymaz, ancak temel Japonca dil becerilerini edinmelerini sağlar.

Tekrarlanan uygulamaların bu temel unsurların edinilmesinde etkili olduğuna şüphe yoktur.

Okuduğunu anlama, temel fikirlerin biriktirilmesi yoluyla da edinilebilir

Ancak, okuduğunu anlama söz konusu olduğunda, bazı insanlar bunun temel becerilerin birikimiyle değil, özel bir şeyle kazanıldığını düşünür. Okuduğunu anlamanın temel, duyu veya düşünme becerileri gibi muğlak şeylere dayandığını varsaymak kolaydır.

Ancak, okuduğunu anlama aynı zamanda temel becerilerin birikimiyle de edinilebilecek bir şeydir.

Descartes'ın Metoda Giriş adlı eserinde meşhur 'Düşünüyorum, öyleyse varım' cümlesi vardır. Dünyanın doğru bir resmini elde etmek için, akıl yürütmeye sorgulanamaz bir gerçekten başlamak istersiniz. O zaman gördüğünüz, duyduğunuz ve hissettiğiniz her şey yanlış olabilir. Yanlış görülen ve yanlış duyulan şeylere sıkça rastlanır. Hissettiğiniz her şeyden şüphe duyduğunuzda, emin olabileceğiniz tek şey her şeyden şüphe duyan düşüncelerinizdir. Düşünceler var olduğu için, ben neysem oyum. Bu ifade genellikle bu anlama gelir.

Felsefi tartışmalarda çok açık ve net bir fikirdir, ancak soyut bir fikirdir, bu nedenle örneğin bir ilkokul çocuğunun bunu anlaması oldukça zor olacaktır. Peki bu fikri anlamakla anlamamak arasındaki fark nerede?

İlk olarak, 'bu nedenle' ve 'ben' kelimelerinin ne anlama geldiğini bilmeniz gerekir. İkinci olarak, belirli gerçeklerle başlamanız gerektiği fikrini anlamanız gerekir. Üç aşamalı argümanı incelediyseniz, yanlış gerçeklerle başlarsanız korkunç bir sonuca varacağınızı deneyimlemişsinizdir.

Varsayımları kullanan bilmeceler veya illüzyon problemleri çözdüyseniz, hissettiğiniz şeyin yanlış olabileceği gerçeğini mantıklı bir şekilde anlamak daha kolay olabilir. Shounen manga okursanız, duyuları aldatma yeteneğine sahip insanları oldukça sık görürsünüz. Ya da spor yaptıysanız, aynı duyularla oynamanıza rağmen bir atışın içeri girebileceğini ya da girmeyebileceğini deneyimlemiş olabilirsiniz. Bu temelle, "şu anda gördüğünüz şey doğru olmayabilir" şeklindeki sezgisel olmayan fikirle başa çıkabilirsiniz.

Soyut fikirler de tarihin birikiminden doğar. Görünüşte zor olan fikirler bile bireysel teorilerin birikiminden doğar.

Kitaptan olsun ya da olmasın, ilk kez okuduğunuz bir metni anlarken, öncüllerin altında yatan teoriler hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunuz da önemlidir. Kumon, tekrar yoluyla önkoşul bilgileri edinmenize yardımcı olur.

Ancak tekrarı bütünüyle ezberlemek zordur.

Şimdiye kadar, Japonca dil becerilerinin birçok bölümünün tekrar yoluyla da edinilebileceğinden bahsettik. Ancak, bazı insanlar hala bir sorunun cevabını ezberlemenin metni okumadığınız anlamına geldiğini ve anlamsız olduğunu düşünebilir.

Ancak, Kumon Japonca cevaplarını ne kadar tekrar ederseniz edin ezberlemek zordur. Bunun nedeni, Kumon çıktılarını tekrar ettiğinizde, genellikle 30 ila 50 sayfalık bir aralığı tekrar ediyor olmanızdır. Elbette, "bu cümleyi daha önce okumuştum" diye düşünürsünüz, ancak yine de önceki 30 çıktının cevaplarını ezberlemek çok zor olacaktır.

Okuma, tekrar tekrar yaparak derinleştirdiğiniz bir şeydir.

Metnin tamamını ezberlemeseniz bile, daha önce bir kez okuduğunuz bir metni tekrar okumanın bir anlamı olup olmadığını merak edebilirsiniz. Asıl soru, ana fikrini bildiğiniz bir metni tekrar okumanın size daha önce hiç görmediğiniz bir metni okuyup anlayacak okuduğunu anlama becerilerini kazandırıp kazandırmayacağıdır. Ben de şunu iddia etmek istiyorum. Bir metin, bir kez okuyup bitirdiğiniz bir şey değildir; ondan büyük bir anlam çıkarmak için tekrar tekrar okumanız gereken bir şeydir.

Her şeyden önce, hiç kimse zor bir kitabı ya da makaleyi bir oturuşta okuyup tamamını anlayamaz. Bunun nedeni, bir kitapta yazılanların tek başına var olan mutlak bir gerçek değil, yıllar boyunca gerçekleşen çeşitli tartışmaların birikiminin bir sonucu olmasıdır. Bir kitaptaki argümanların gerçek anlamı, sadece kitabı tek başına değil, referansları da okumadan deşifre edilemez. Dahası, bir kitapta yazılanlar "o an için en doğru olan şeydir" ve ileride hataların bulunması nadir değildir. Makaleler söz konusu olduğunda, metin daha belirsiz bir aşamada yayınlanır, bu nedenle metni eleştirel bir şekilde okumak ve sadece yazılanları anlamak gerekmez.

Daha basit bir şekilde ifade etmek gerekirse, bazı insanlar aynı kitabı okusanız bile zamanlamaya bağlı olarak farklı hissettiğinizi söyler. Ortaokuldayken havalı olduğunu düşündüğünüz bir shoujo mangasındaki yakışıklı bir adam, bir yetişkin olarak geriye dönüp baktığınızda, "Çalışan bir yetişkin olmasına rağmen bir adamın bir lise öğrencisine bulaşması kötü değil mi?" diye düşünebilirsiniz. Yani bakış açınız bu şekilde değişiyor. Mangayı ilk gördüğünüzde atladığınız veya anlamadığınız kısımlar, tekrar tekrar okuyarak ortaya çıkabilir. Kumon'da tekrar için ayrılan süre birkaç gün ile birkaç hafta arasındadır, ancak yine de bir metni biraz zaman ayırdıktan ve ana hatlarını anladıktan sonra tekrar okumak çocuğa tamamen farklı bir deneyim yaşatır.

Zamanından önce öğreniyorlarsa, kelime bilgisini takip edebiliriz.

Kelime bilgisi, dilbilgisi ve okuduğunu anlamanın tekrar yoluyla edinildiğini ve Kumon Japonca'da tekrarın buna değdiğini açıkladık. Birçok kişi Japonca'yı özel bir ders olarak görme eğilimindedir, çünkü çalışması zordur, ancak çalışmanın temelleri aynı kalır. Temeller üzerine inşa ederek büyük zirvelere ulaşabilirsiniz.

Unutulmaması gereken bir nokta, çalışmalarınızda ne kadar ilerideyseniz, kelime dağarcığınızı o kadar fazla takip etmeniz gerektiğidir. Kumon'da bile öğrenciler okuduğunu anlamaya yardımcı olacak kadar kanji öğrenirler, ancak deyimler ve argo gibi açıkça çalışılmayan kelimeler de vardır. Bir kelimenin ne anlama geldiğini bilmiyorsanız, okuduğunuzu anlamak zor olacaktır. Bu, normalde anlayabilecekleri hayatın bir parçası olabilir, ancak önceden öğreniyorlarsa durum böyle değildir. Bu, ebeveynlerin aktif olarak takip etmesi gereken bir alandır.

QooQ